För företaget

 

 

Våra företgsklienter vill ofta ha rådgivning i frågor som rör deras anställda, avtal och lokaler. De uppskattar att kunna vända sig till samma kontakt i alla frågor. De behöver inte beskriva sin verksamhet på nytt varje gång.

 

De flesta frågor kan vi själva hantera men om det skulle vara en ovanlig eller komplicerad fråga som ni behöver hjälp med tar vi in expertis på det aktuella området. Vi har ett brett och djupt kontaktnät med både jurister och ekonomer som kan konsulteras eller kopplas in vid behov. Om det är en fråga eller ett område som vi inte kan hantera själva hänvisar vi er vidare till någon som ni kan känna förtroende för.

 

ANSTÄLLDA

 

Vad kan ni göra om en anställd missköter sig? Hur kan ni behålla kompetens inom företaget och hur kan ni skydda företagshemligheter?

Det är exempel på vanliga frågor som vi kan hjälpa er med.

 

AVTAL

 

Affärer genomförs med avtal. Om avtalet är bristfälligt innebär det osäkerhet och risker. Vi kan hjälpa er att skriva eller granska avtal för att undvika oklarheter och konflikter.

 

 

LOKALER

 

Kallt eller varmt, dålig ventilation eller vattenläcka?

Vi kan hjälpa er att reda ut vem som ansvara för vad och om ni kan få kompensation/hyresnedsättning.

 

 

ABBONERA PÅ EN BOLAGSJURIST

 

När ni har löpande juridiska frågor, exempelvis om era anställda och era avtal eller när ni står inför en betydande förändring - kan lösningen vara att abonnera på juridiskt stöd i form av en extern bolagsjurist. Vi skräddarsyr en lösning för att svara mot ert behov.

 

En populär lösning är "Bolagsjurist Light". Tjänsten innebär att ni under abbonnemangstiden fritt kontakta oss per telefon och e-post med alla era frågor och vi träffas regelbundet, ungefär en gång per månad för att diskutera det som är aktuellt. För ett sexmånaders abonnemang är kostnaden 50 000 kr.

RÅDGIVNING PER TELEFON OCH E-POST

 

Under abbonnemangstiden kan ni i obegränsad utsträckning fritt ställa frågor per e-post och telefon. Er bolagsjurist kommer att prioritera era frågor och besvara dessa inom en dag. För det fall att er fråga är komplicerad och kräver utredning kan er bolagsjurist naturligtvis behöva komplettera svaret vid senare tillfälle.

REGELBUNDNA MÖTEN

 

Under abbonnemangstiden är det mycket värdefullt att träffas fysiskt och diskutera de frågor som är aktuella för tillfället. Det kan vara lämpligt att träffas ungefär en gång per månad men vi bestämmer tillsammans den mötesplan som passar för er verksamhet.

Copyright © All Rights Reserved