Föredrag & seminarium

FÖREDRAG

 

 

 

Våra kunder uppskattar särskilt att vi förmedlar kunskap om komplicerade förhållanden på ett sätt som gör det lätt att förstå även för personer utan juridiska kunskaper.

 

Här finns några exempel på föredrag, presentationer och utbildningar som vi har genomfört i olika sammanhang.

 

FÖRETAGSHEMLIGHETER OCH KONKURRENS

 

Vad kan företagare göra om anställda lämnar för att starta egen verksamhet och hur kan man behålla kunder, kompetens och förtagshemligheter. Vi förklarar hur reglerna påverkar och ger tips om vad företagare kan göra.

 

 

ARBETSMILJÖ

 

Företagare vill ha friska medarbetare som mår bra och trivs. Dagens samhälle innebär stress i vardagen. Kraven att arbetsgivare ska göra allt som behövs för att minimera riskerna i miljön är högt ställda. De nya reglerna om psykosociala faktorer i arbetsmiljön är inte helt enkla och tydliga att tillämpa.

 

ÖVERLÅTELSER

 

 

Det är klokt att i tid planera för att framtiden minska sin arbetstid att överlåta företaget till någon annan som kan driva det vidare och utveckla det. Vi förklarar hur en sådan process kan se ut vilka viktiga moment som måste beaktas och vad som måste göras.

 

SKRÄDDARSYTT

Vi skräddarsyr gärna en föreläsning eller en presentation efter era önskemål.

FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG OCH EU- RÄTT

Regler styr företagens vardag. Många företagare upplever att för mycket tid ägnas åt administrivt krångel för att leva upp till myndighetskrav. Vi förklarar hur Eu- rätten påverkar och vad som kan göras på nationell, landstings- och kommunal nivå. Vi utbildar gärna både myndigheter och organisationer.

UPPHANDLING

 

Den offentliga marknaden är stor. Många företagare går miste om de största affärsmöjligheterna för att de inte känner till hur de ska göra för att vara med och konkurrera. Vi förklarar hur ni kan hitta rätt upphandlingar att delta i, hur ni skriver vinnande anbud och hur ni hanterar myndigheter.

Copyright © All Rights Reserved