För familjen

FÖRÄNDRING

 

Livet förändras, vi går samman, vi skaffar barn och vi går skilda vägar. Ibland gifter vi om oss och får nya/ fler barn och bonusbarn. När livet förändras behöver vi uppdatera våra dokument för att anpassa dessa efter den nya situationen. Dokument som äktenskapsförord, och testamente är färskvara. Vi kan hjälpa er så att ni slipper en oförutsedd situation och obehagliga överraskningar.

SAMBO & ÄKTENSKAP

 

Det är ofta värdefullt att tänka efter före innan ni blir sammanboende eller ingår äktenskap. Vi kan hjälpa er att skriva samboavtal eller äktenskapsförord.

 

 

SEPARATION

 

Om ni ska gå skilda vägar är det ofta en svår och turbulent tid och många frågor som ska hanteras. Vi kan finnas vid er sida.

 

 

ARV

 

Att ni i förväg har planerat för vad som ska hända med huset, aktierna, bolaget är till stor hjälp för era arvingar. Vi kan hjälpa er med testamente.

 

 

SAMMANBOENDE OCH ÄKTENSKAP

 

När vi är kära och förhållandet består vil vi ofta dela allt men när förhållandet upplöses önskar vi ofta att vi hade haft äktenskapsförord.

 

Sambor delar bostad och bohag medan huvudprincipen för äkta makar är att all egendom är giftorättsgods. Om ni har egendom som ska vara enskild behöver ni äktenskapsförord.

ARV OCH TESTAMENTE

 

Vad händer om någon av er skulle avlida? Är ni trygga och nöjda med arvsföljden eller önskar ni en annan fördelning? Att planera och uttrycka sin vilja är till stor hjälp för de efterlevande. Vi kan hjälpa er med testamente.

Copyright © All Rights Reserved