För rätt beslut

MYNDIGHETSBESLUT

 

Beslut från myndigheter styr mycket av vår tillvaro. Den offentliga marknaden är gigantisk och erbjuder möjligheter till stora intäkter för den som deltar i upphandlingar. För den som behöver vård kan en lösning att få vården utförd i ett annant land. Skatten kan vara bestämmande för hur och när ni väljer att göra en förändring. I dessa fall och många fler kan vi hjälpa er med rådgivning och med handhavandet av myndighetsprocessen för att få rätt beslut direkt.

UPPHANDLING

 

För att få tillgång den offentliga marknaden behöver ni delta i upphandlingar. Det kan framstå som närmast oöverstigligt krångligt men vi kan hjälpa er med såväl urval som anbud.

VÅRD UTOMLANDS

 

Ni kan få kostnaderna för hela eller delar av vården i ett annat medlemsland ersatta i efterhand. Vi kan hjälpa er att få den kostnadsersättning som ni har rätt till.

SKATT

 

Planerar ni för förändring och undrar vilka skatteeffkter som kan uppstå? Vi kan hjälpa er med att reda ut skatteeffekterna och ta fram olika alternativ till lösningar.

 

RÅDGIVNING OCH ANSÖKAN

I vissa fall är det lätt att få rätt i andra fall behövs hjälp.

Vi kan hjälpa dig såväl med rådgivning som med själva ansökningningsförfarandet.

 

 

 

ÖVERKLAGA

Har du fått ett avslagsbeslut kan vi hjälpa dig att överklaga.

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved