Vid tvist

INTE ÖVERENS

Ibland kan man inte lösa en tvist med egna diskussioner och förhandlingar utan man måste gå vidare till en oberoende part, domstol eller skiljenämnd.

 

Det är oerhört påfrestande att vara part i en tvist. Det räcker inte med att ha rätt för att få rätt. Ett kunnigt och engagerat ombud kan göra skillnad. Vi kan finnas vid er sida när ni behöver.

justitia

PROCESS

 

Att inleda en process är ett första steg för att nå en lösning. Självklart vill ni vinna men i många fall förliks parterna efter det att stämningsansökan och svaromål givits in till rätten. En förlikning är ofta det ur affärssynpunkt bästa beslutet. Att låta domstolen avgöra kan vara det bästa beslutet ur känslomässig synvinkel. Oavsett avslut lovar vi att finnas vid din sida.

STÄMNINGSANSÖKAN

Vi skriver en tydlig och klar stämningsansökan som på ett juridiskt hållbart sätt förklarar er ståndpunkt.

 

 

 

SVAROMÅL

Om ni har blivit stämd skriver vi svaromål som på ett juridiskt sätt argumenterar för er synvinkel.

 

MUNTLIG FÖRBEREDELSE

Under den muntliga förberedelsen finns vi vid din sida. Vi argumenterra för din sak och vid behov förhandlar vi med motparten för din räkning.

 

 

FÖRHANDLING

Vi finns vid din sida. Vi argumenterar för er sak och lyfter fram de juridiska argumenten för bästa möjliga avslut.

Copyright © All Rights Reserved